مجتـــمع چاپ پارسان حــــروف ، با هدف اجـــرای پروژه های چـــاپ و بسته بنـــدی در سال 1371 در تهران تاسیـــس گردیـــد و در سال 1382 با خرید ماشین آلات چاپ این فعالیت گسترش یـــافت. این مجــموعه ضمن برخورداری از نیروهای مجرب با پیشرفته ترین تجهیزات ، طیف گستــرده ای از خدمـــات شــامل چـــاپ انــواع جعبـــه های دارویــــی ، مواد غذایی ، جعبه های آرایــشی و بهداشتـــی ، جعبه های صنعتی و انـــواع بـروشورهای دارویــی آزمایشگاهی، کاتالوگ ، لیبل ، فولدر و اوراق اداری به صورت شیت را انجام می دهد. به منظور ارتقاء کیفیت کار و جلوگیری از نارضایتی مشتریان مدیریت مجموعه ضمن نظارت مستقیم خود بر کلیه مراحل اجرایی زمینه را برای ایجـاد رقابــت در سطح بین المللـــی را فراهم آورده است .